Pomoc Doradcy Podatkowego

Optymalizacja i bezpieczeństwo fiskalne

W 1993 roku, kiedy powstało nasze biuro rachunkowe, nie istniał jeszcze zawód doradcy podatkowego. Gdy w 1996 roku weszła w życie ustawa o doradztwie podatkowym, nasi księgowi spełnili jej rygorystyczne wymagania i uzyskali tytuł doradcy podatkowego. Ponieważ w praktyce nie jest możliwe prowadzenie nawet najprostszej ewidencji księgowej bez wiedzy podatkowej i umiejętności jej wykorzystania, to świadczone przez nasze biuro usługi są najwyższej jakości.

Nasz doradca podatkowy:

 • pomoże Ci wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, rodzaj ewidencji księgowej i sposób płacenia zaliczek,
 • swoją poradę oprze na dokładnej analizie i na zrozumieniu specyfiki Twojej działalności gospodarczej,
 • przygotuje kilka możliwych rozwiązań,
 • mając ponad 20-letnie doświadczenie i kontakt z przedsiębiorcami z różnych gałęzi przemysłu, handlu i usług podpowie korzystne zmiany dla Twojej Firmy.

Doradca Podatkowy

Zawód zaufania publicznego

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiada wyższe wykształcenie,
 • odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • oraz złoży ślubowanie, którego rota brzmi:

 

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Certyfikaty

Pomożemy Ci odnaleźć się w rzeczywistości podatkowej

Skorzystaj z naszego doświadczenia i poczuj się bezpiecznie